Saturday, November 13, 2010

Lucrări apicole în luna aprilie

În aprilie este mijlocul primăverii, soarele străluceşte iar zilele sunt tot mai calde, când temperatura zilnic trece peste 10°C şi începe vegetaţia plantelor.

În această lună înfloresc unii pomi fructiferi ca : prunul, caisul, vişinul, cireşul, piersicul, iar pe la jumătatea lunii înfloreşte şi păpădia.

Iată ce lucrări apicole trebuie să executăm în stupină în această lună :

• Efectuarea reviziei generale de primăvară, ocazie cu care se unesc familiile de albine slabe, se completează rezervele de hrană acolo unde este necesar, întărirea familiilor mijlocii, pe seama puietului căpăcit ridicat din familia puternică, cu o dezvoltare mai accentuată.
• Transversarea familiilor de albine în stupi curaţi şi dezinfectaţi.
• Lărgirea cuiburilor cu faguri clădiţi, luaţi din rezerva stupinei, apoi completarea cu faguri artificiali, mai ales pe durata înfloririi pomilor fructiferi.
• Instalarea colectoarelor la urdinişurile stupinilor, pentru recoltarea polenului, mai ales la familiile de albine care au adunat prea mult.
• Verificarea stării de sănătate la toate familiile de albine.
• Se vor scoate din stupi fagurii necorespunzători în vederea topirii lor.
• Extragerea şi condiţionarea cerii provenite de la fagurii clădiţi în ramele clăditoare.
• Se vor lua toate măsurile pentru a preveni furtişagul.
• Aplicarea preventivă a tratamentelor pentru varooză şi locă europeană.
• Asigurarea şi transportul familiilor de albine la livezile de pomi fructiferi, în vederea valorificării nectarului şi a polenului, cât şi a polenizării pomilor în vederea sporirii producţiei de fructe.
• Prevenirea intoxicaţiilor familiilor de albine, determinate de tratamentele fitosanitare efectuate în livezile cu pomi fructiferi, iar pentru a preveni aceste situaţii neplăcute, recomand tuturor apicultorilor să ţină legătura cu medicii veterinari din zona, cât şi cu primăriile, care au obligaţia de a informa apicultorii de pe raza localităţii respective, despre tratamentele fitosanitare care urmează a se efectua, pentru ca apicultorii să ia măsurile corespunzătoare în vederea evitării mortalităţii prin intoxicaţie la albine.

Menţionez că pe timpul primăverii deschiderea urdinişurilor este constantă : iar în lipsă de cules se va strâmtora până la 2-5 cm, ân funcţie de puterea familiei de albine, iar în momentul începerii culesului se lărgesc, apoi la terminarea culesului din nou se strâmtorează, pentru a evita furtişagul.

De asemenea din stupine nu trebuie să lipsească adăpătorul de apă la care s-a adăugat 5 grame de sare la 1 litru de apă, deoarece albinele caută să aducă apă în stup chiar şi în zilele nefavorabile, ceea ce ar duce la moartea lor, în căutarea sursei de apă de la distanţe mari, dacă noi din neglijenţă nu am instalat adăpătorul.

1 comment: